BEDRE BRUG MED
Alexanderteknik

Undervisning i Alexanderteknik tager udgangspunkt i den enkeltes situation, og fokusere på hvordan du bruger din krop.

Første skridt er; at blive bevidst om det du gør (måden hvorpå du gør ting og bruger dig selv).

Andet skridt fokuserer på et alternativ til den gamle og vanemæssige brug.

Tredje fase handler om at gøre den nye brug til en del af dig og fastholde de nye vaner.

En lektion var typisk 30-45 minutter
Der tages udgangspunkt i dagligdags situationer som at stå, gå, sidde og ligge.

Læreren vil ved hjælp af sine hænder og ord guide og invitere til nye måder at bevæge sig på.

En del af lektionen forgår på en briks og kan have karakter af afspænding.

Du er fuld påklædt i hele lektionen.