BEDRE BRUG MED
Alexanderteknik
Manden bag teknikken

Hvad er det

Hvem bruger det

Hvad kan jeg bruge det til

Hvad er det godt forManden bag teknikken
Frederick Matthias Alexander (1869-1965), Australsk født skuepspiller og resitør.

1889
Skuespiller i Melbourne, Australien

1890
Rammes af en uspecificeret kronisk hæshed.

1890
Begynder at udvikle sin teknik gennem selvstudier ved at betrage sig selv og sin krop. Ved hjælp at dette kmmer han sin hæshed til livs. Her efter fortsætter hans om skuespiller og underviser kolleger med stemmerproblemer.

1905
Bosiddende i London videreudvikler han sin teknik.

Hvad er det
Alexanderteknik handler om, hvordan vi bruger vores krop. Ved at øge opmærksomheden på det, vi gør, kan vi få en forståelse af, hvordan vi bruger kroppen. Udfra dette kan vi også undersøge, om der er en mere hensigtsmæssig måde at bruge kroppen på.
Ofte har vi gennem mange år fået nogle vaner, som er blevet ubevidste. Ved at kigge på os selv og vores vaner får vi mulighed for at ændre vores vaner og opnå en større frihed i kroppen.

Alexanderteknik er undervisning. Læreren vil, ved at lægge sine hænder på eleven, guide til nye erfaringer og måder at bruge sig selv på. Det altoverskyggende mål er, at eleven tilegner sig disse erfaringer. Læreren kan pege på muligheder og guide, men i bund og grund handler det om selv at erfare, hvorledes du kan bruger din krop mere hensigtsmæssigt.  

Alexanderteknik er en slags genuddannelse i de mest basale funktioner. Det kan virke absurd at skulle lære at gå, stå og sidde. Men set i perspektiv, så er vi aldrig blevet undervist i brugen af os selv. Vi bliver født, kravler, sætter os op, rejser os og begynder at gå.

I takt med nye udfordringer, miljøer, rollemodeller, mode osv. , så ændres vores brug af kroppen, som gradvis bliver mere og mere vanemæssig.
I stedet for at overlade vores krop til vaner, så er det en mulighed at se på, hvordan det hele står til.
Men hvorfor kan vi ikke bare gøre som altid?
Det kan vi også sagtens. Men det kan undre, at vi aldrig stiller spørgsmål ved måden, vi gør ting på.
For eksempel, så vil vi aldrig begynde at grave et hul med håndtaget på en skovl.
Gennem erfaring og uddannelse har vi erfaret, hvorledes man bruger en skovl. Problemet er, at vi ikke på samme tid har lært, hvordan vi bruger os selv, når vi bruger en skovl… hvilket har ført til at en del får hold i ryggen efter en gang havearbejde.

Hvis vi skulle se på Alexanderteknik med nutidige briller, kunne man sige, at en Alexanderlærer er en slags kropscoach, som ved hjælp af ord og fysiske impulser kan lede dig til en ny forståelse af din krop, og hvordan du bruger den.
I et forretningsmæssigt perspektiv kan man sige, at det er helt absurd ikke at stille spørgsmål ved, hvordan vi bruger os selv.
I en tid hvor alting gøres op i penge og effektivitet, er der ikke den virksomhed, som ikke kigger på rutiner og arbejdsgange for at finde nye og bedre veje.

Modsat forretningsverdenen, så fokuserer Alexanderteknik ikke på resultatet – men på processen.
Hvis ikke du forstår vejen til målet, vil du ikke kunne finde det igen.
Når du forstår sammenhængene i din krop og din vanemæssige brug, så har du en mulighed for også at ændre det. Hvis du blot bliver behandlet og får fjernet symptomerne (smerte), vil ondet vende tilbage fordi du ikke har ændret årsagen til problemet – nemlig den måde du bruger dig selv på.
Billedligt talt så handler det om at fjerne stenen i skoen, i stedet for at sætte plaster på foden, hver gang den skærer dig.

 

Hvem bruger det
Helt fra starten har teknikken appelleret til især skuespillere, sangere og musikere og i det hele taget mennesker, som har krop og stemme som deres værktøj.
For mange kunstnere er kropsbevidsthed essentielt i arbejdet med at optræde, hvilket udvikles og forfines gennem Alexanderteknikken. Endvidere opnås en større i frihed i kroppen, hvilket har stor betydning for udtrykket og overskuddet på scenen.
På mange skuespiller- og musikskoler er Alexanderteknik en fast del af skemaet. Blandt andet på de førende skuespillerskoler som Actor’s Studio og The Julliard School  begge i New York samt LAMDA i London.
Af kendte som har brugt eller bruger Alexanderteknik kan nævnes

Skuespillere – Allan Rickmann, John Cleese, Kevin Kline, Paul Newman, Jeremy Irons, Julie Andrews, Patrick Stewart, James Earl Jones, Joanne Woodward, Christopher Reeve, Mary Steenbergen, Ben Kingsley, Keanu Reeves, Joel Gray, Hillary Swank og Robin Williams med flere.
Kenneth Branagh, Jamie Lee Curtis, William Hurt, Michael Caine.

Musikere: Sting, Paul og Linda McCartney, New York Philharmonic Orchestra.
 

Andre: Roald Dahl (forfatter af bl.a. noveller og film), George Bernard Shaw, Edna O'Brien (forfatter), Robertson Davies (forfatter), John Dewey (filosof), Aldous Huxley (forfatter), John Houseman (skuespiller og filmproducent), Nikolaas Tinbergen (Nobelpris modtager - Medicin), Sir Charles Sherrington (Nobelpris modtager - Medicin), Linford Christie (100 m løber), Daley Thompson (10 kæmper og olympisk mester), John McEnroe (tennisspiller), Seb Coe (løber).

 

Hvad kan jeg bruge det til
Ondt i ryggen er ofte blevet kaldt den største folkesygdom. Det er netop disse helt almindelige skavanker, som vi oftest beskæftiger os med.
Alexanderteknik er en mulighed, hvis du har problemer med ryggen, skuldre/nakke, men også hvis du har stemmeproblemer. Nogle vælger Alexanderteknik udelukkende fordi de vil ændre deres holdning, og andre har iskiasproblemer.
Der er mange indgangsvinkler.
Det er de færreste, der kan gøre noget ved akutte skader andet end at lindre smerte.
Gennem Alexanderteknik får du en bedre forståelse af din krop, og vi kan finde ud, af hvad årsagen til problemet er. Herfra kan vi forsøge at finde et alternativ til det, som har skabt problemet og dermed også komme ondet til livs.Hvad er det godt for
Alexanderteknik er godt for det overordnede helbred, fordi den øgede bevidsthed lindrer(letter?) kroppen for spændinger og stress.

Stress.
Lindrer og fjerner spændinger.
Forbedrer holdningen.

 

 
 

Forside